Kittenskopen.nl
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom op de Kittenskopen.nl website. Kittenskopen.nl is een gratis Nederlandse website voor het plaatsen van kittenadvertenties. Dit zijn onze algemene voorwaarden.

Acceptatie van de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van Kittenskopen.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze algemene voorwaarden kunnen veranderen van tijd tot tijd. Lees deze pagina dus regelmatig. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van Kittenskopen.nl.

Het gebruik van Kittenskopen.nl

Als voorwaarde voor het gebruik van de Kittenskopen.nl website stemt u in met onderstaande voorwaarden:

 • Er dient geen geweldadig, dreigende, lasterlijk of onfatsoenlijk materiaal op de website geplaatst te worden
 • Er dienen geen afbeeldingen, informatie of ander materiaal dat niet van uzelf is, of informatie of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van anderen op de website geplaatst te worden
 • Er dient geen gekopieerd materiaal van anderen zonder hun toestemming op de website geplaatst te worden
 • Er worden geen ongerelateerde advertenties of spam op de website geplaatst te worden door meerdere kopieën van uw advertentie te plaatsen. We staan alleen advertenties van katten en poezen te koop of gezocht toe. Het plaatsen van advertenties voor andere diensten wordt niet toegestaan
 • U poogt geen toegang te forceren tot ongeautoriseerde accounts of pagina's die zich bevinden op Kittenskopen.nl door middel van hacking, brute force password mining of op andere geforceerde manieren
 • U dient geen Identiteit van anderen na te bootsen met als doel om te misleiden

Contacteren van adverteerders

Als voorwaarde voor het gebruik van de Kittenskopen.nl website stemt u in dat wanneer u onze adverteerders contacteert dat:

 • Er geen beledigende of dreigende mails of telefoonberichten door u gestuurd worden
 • U geen gebruik maakt van contactgegevens van onze adverteerders om spam of andere ongerelateerde berichten te sturen

Copyright inbreuk

Als voorwaarde voor het gebruik van de Kittenskopen.nl website erkent u en stemt u in met het feit dat we het recht hebben om informatie of content in te houden of openbaar te maken wanneer dit via de wet of vanwege gegronde overtuigingen noodzakelijk geacht dient te worden, bijvoorbeeld in geval wanneer:

 • Volgens u inbreuk op geïdentificeerd auteursrechtelijk beschermd materiaal of ander intellectueel eigendom gemaakt is
 • U materiaal kunt identificeren op de website waarvan u claimt dat er inbreuk op gemaakt is, en dit kan aantonen met voldoende detail zodat we dit kunnen terugvinden op de website
 • Er volgens u content weergegeven wordt die niet geautoriseerd is door de copryright eigenaar of de wet.
 • Er poging gedaan wordt om de privacy van andere Kittenskopen.nl gebruikers te schenden. Deze advertenties zullen worden verwijderd.
 • U vindt dat uw content of materiaal op dergelijke manier gekopieerd is dat dit inbreuk doet op copyright rechten, of uw eigendomsrechten. Neem direct contact op via het contactformulier indien dit het geval is.

Bloodstelling aan Kittenskopen.nl content

Door gebruik te maken van Kittenskopen.nl begrijpt u dat:

 • De verantwoordelijkheid van alle advertenties, berichten, foto's, afbeeldingen en andere geplaatste content via of van Kittenskopen.nl ligt bij de persoon waar deze content vandaan komt
 • U zelf volledig verantwoordelijk bent voor de content die u plaatst, upload, verstuurt via e-mail of via andere manier beschikbaar stelt via Kittenskopen.nl
 • U kunt bloodgesteld worden aan content die beledigend, onfatsoenlijk, inaccuraat of misleidend is. Kittenskopen.nl is niet verantwoordelijk voor de content die toegankelijk is via de website
 • We doen ons uiterste best om lastende content op de website te voorkomen, maar kunnen niet garanderen dat alle content geplaatst wordt door oprechte mensen. Belangrijk is dan ook om er zeker van te zijn op uw hoede te zijn wanneer u adverteerders contacteert. In geen enkel geval is Kittenskopen.nl verantwoordelijk in geval van verlies of schade aangedaan als resultaat van toegankelijke content, e-mails of ander materiaal via website
 • Kittenskopen.nl niet alle content goedkeurt, maar wel het recht heeft om welke content dan ook die toegankelijk gemaakt is via de diensten van de website, te weigeren, verwijderen of te verplaatsen, wanneer deze in strijd is met onze algemene voorwaarden

Dienstbeëindiging

We hebben het recht om uw toegang tot de diensten van Kittenskopen.nl op ieder moment, zonder aankondiging, voor welke reden dan ook, te beëindigen. We mogen ook op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht, de website/diensten, of deel hiervan, beëindigen zonder aankondiging. U stemt hierbij in dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden door u of door derden vanwege beëindiging van uw toegang tot de website/diensten.

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Het gebruik van Kittenskopen.nl is op eigen risico. Voor zover toegestaan door de wet is Kittenskopen.nl niet verantwoordelijk voor gevolgschade of indirecte schade (inclusief bedrijfsverliezen op gebied van data, kansen of winsten) die tot stand kunnen komen door gebruik van de website/diensten.